Ефект Джанібековим

Ефект, виявлений російським космонавтом Володимиром Джанібековим, більше десяти років тримався російськими вченими в секреті. Він не тільки порушив всю стрункість раніше визнаних теорій і уявлень, а й виявився наукової ілюстрацією прийдешніх глобальних катастроф. Відомо безліч наукових гіпотез про так званий кінець світу. Утвердження різних вчених про зміну земних полюсів побутують вже не одне десятиліття. Але, незважаючи на те, що багато з них мають стрункі теоретичні докази, здавалося, що, жодну з цих гіпотез не можна перевірити експериментальним шляхом. З історії, а особливо новітньої історії науки, відомі яскраві приклади, коли в процесі випробувань та експериментів вчені стикалися з явищами, що йдуть врозріз з усіма раніше визнаними науковими теоріями. Саме до таких несподіванок відноситься відкриття, зроблене радянським космонавтом під час свого п’ятого польоту на кораблі «Союз Т-13» та орбітальній станції “Салют-7″ (6 червня – 26 вересня 1985 року) Володимиром Джанібековим. Він звернув увагу на ефект, непоясненний з точки зору сучасної механіки і аеродинаміки. Винуватицею відкриття стала звичайна гайка. Спостерігаючи за її польотом в просторі кабіни, космонавт помітив дивні особливості її поведінки. Виявилося, що при русі в невагомості обертове тіло через строго певні проміжки часу змінює вісь обертання, здійснюючи переворот на 180 градусів. При цьому центр мас тіла продовжує рівномірний і прямолінійний рух. Ще тоді космонавт припустив те, що подібні “дивності поведінки” реальні і для всієї нашої планети, і для кожної з її сфер окремо. А значить, можна не тільки говорити про реальність горезвісних кінців світу, але й по-новому представити трагедії минулих і майбутніх глобальних катастроф на Землі, яка, як всяке фізичне тіло, підпорядковується загальним природним законам.

Чому ж настільки важливе відкриття замовчувалося? Справа в тому, що виявлений ефект дозволив відкинути убік усі раніше висунуті гіпотези і підійти до проблеми зовсім з інших позицій. Ситуація унікальна – експериментальне доказ з’явилося раніше, ніж була висунута сама гіпотеза. Для створення надійної теоретичної бази російські вчені змушені були переглянути ряд законів класичної та квантової механіки. Над доказами працював великий колектив фахівців з Інституту проблем механіки, Науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки та Міжнародного науково-технічного центру корисних навантажень космічних об’єктів. Пішло на це більше десяти років. І всі десять років вчені відстежували, не помітять чи подібного ефекту зарубіжні астронавти. Але іноземці, ймовірно, гайок в космосі не закручують, завдяки чому ми не тільки маємо пріоритети у відкритті цієї наукової проблеми, але й майже на два десятиліття випереджаємо весь світ в її вивченні. Якийсь час вважалося, що феномен має лише науковий інтерес. І лише з того моменту, коли вдалося теоретично довести його закономірність, відкриття знайшло своє практичне значення. Було доведено, що зміни осі обертання Землі є не загадковими гіпотезами археології і геології, а закономірними подіями в історії планети. Вивчення проблеми допомагає розраховувати оптимальні часові рамки стартів і польотів космічних кораблів. Стала більш зрозумілою природа таких катаклізмів, як тайфуни, урагани, повені чи потопи, пов’язані з глобальними зсувами атмосфери та гідросфери планети. Відкриття ефекту Джанібековим послужило поштовхом до розвитку абсолютно нової галузі науки, яка займається псевдоквантовимі процесами, тобто квантовими процесами, які відбуваються в макросвіті. Вчені завжди говорять про якихось незрозумілих скачках, якщо мова заходить про квантових процесах. У звичайному макросвіті начебто все відбувається плавно, нехай навіть іноді дуже швидко, але послідовно. А в лазері або в різних ланцюгових реакціях процеси відбуваються стрибком. Тобто до їх початку все описується одними формулами, після – вже зовсім іншими, а про сам процес – нуль інформації. Вважалося, що все це притаманне тільки мікросвіту. Керівник департаменту прогнозування природних ризиків Національного комітету екологічної безпеки, Віктор Фролов та заступник директора НІІЕМ МГЩ член ради директорів того самого центру корисних космічних навантажень, який займався теоретичною базою відкриття, Михайло Хлистунов, оприлюднили спільну доповідь. У цій доповіді про ефект Джанібековим повідомили всієї світової громадськості. Повідомили з морально-етичних міркувань. Приховувати від людства можливість катастрофи було б злочином. Але теоретичну частину наші вчені тримають за “сімома замками”. І справа не тільки в можливості торгувати самим ноу-хау, але і в тому, що воно прямо пов’язане з дивовижними можливостями прогнозування природних процесів.

Можливі причини такої поведінки обертового тіла:

1. Обертання абсолютно жорсткого тіла стійко щодо осей як найбільшого так і найменшого головного моменту інерції. Приклад стійкого обертання навколо осі найменшого моменту інерції, використовуваний на практиці – стабілізація кулі, що летить. Кулю можна вважати абсолютно твердим тілом для отримання достатньо стійкою стабілізації протягом часу її польоту.
2. Обертання навколо осі найбільшого моменту інерції стійко для будь-якого тіла протягом необмеженого часу. У тому числі і не абсолютно жорсткого. За цим така і тільки така закрутка використовується для повністю пасивною (при вимкненій системі орієнтації) стабілізації супутників зі значною нежорстких констркуціі (розвинені панелі СБ, антени, паливо в баках і т. п.).
3. Обертання навколо осі з середнім моментом інерції нестійко завжди. І обертання дійсно буде прагнути перейти до зменшення енергії обертання. При цьому, різні точки тіла почнуть випробовувати змінні прискорення. Якщо ці прискорення будуть приводити до змінних деформацій (не абс. Жорстке тіло) з розсіюванням енергії, то в підсумку вісь обертання сполучитися з віссю максимального моменту інерції. Якщо ж деформації не відбувається і / або не відбувається розсіювання енергії (ідеальна пружність), то виходить енергетично консервативна система. Образно кажучи, тіло буде перекидатися, вічно намагаючись знайти собі “комфортне” положення, але всякий раз буде його проскакувати і шукати заново. Найпростіший приклад – ідеальний маятник. Нижнє положення – енергетично оптимальний. Але він ніколи не зупиниться в ньому. Таким чином, вісь обертання абсолютно твердого та / або ідеально пружного тіла ніколи не сумісний з віссю макс. моменту інерції, якщо спочатку вона не співпадала з ним. Тіло буде вічно здійснювати складні техмерние коливання, що залежать від параметрів і поч. умов. Потрібно ставити ‘в’язкий’ демпфер або активно гасити коливання системою управління, якщо мова йде про КА.
4. При рівності всіх головних моментів інерції вектор кутовий швидкості обертання тіла не мінятиметься ні за величиною ні за напрямком. Грубо кажучи, під коло якого напряму закрутив, під коло того напрямку і буде обертатися.

судячи з опису, “гайка Джанібековим” – класичний приклад обертання абсолютно твердого тіла, закрученого навколо осі, не збігається з віссю найменшого чи найбільшого моменту інерції. І тут не спостерігається цей ефект. Наша планета рухається по круговій орбіті і її вісь обертання майже перпендикулярна площині орбітального руху. Можливо, це відмінність від “гайки Джанібековим” (яка рухається вздовж осі обертання) не дасть планеті перевернутися.

(Модель гайки Джанібековим)

Програма демонструє ефект Джанібековим.

Завантажити програму: djanibek.zip,

Для запуску програми натисніть на кнопочку (Start). Гайку можна обертати і масштабувати кнопками мишки і роликом.

Ефект Джанібековим полягає в тому, що тіло вільно обертове в невагомості і має певні моменти інерції і початкові швидкості обертання, веде себе таким чином: спочатку воно обертається навколо однієї осі, потім ця вісь раптом несподівано перевертається у протилежний бік, після чого тіло продовжує обертатися як і до перевороту, потім вісь знову перевертається в протилежний бік, повертаючись у вихідне положення, і тіло знову обертатися як на початку, а потім знову вісь перевертається і так далі.

Оскільки в земних умовах подивитися на ефект Джанібековим складно, через відсутність невагомості, то як це відбувається можна подивитися в наведеній програмі, яка ефект Джанібековим непогано моделює. Робиться це так:
Методика моделювання ефекту Джанібековим

В якості початкових умов потрібно задати три моменти інерції (Iteration moments) тіла. Замість них можна задати розміри умовного паралелепіпеда який будемо обертати (Cube sides) і щільність його матеріалу (density), тоді його моменти інерції обчислюються за наступними формулами:
Ix = density * x * y * z * (y2 + z2) / 12
Iy = density * x * y * z * (x2 + z2) / 12
Iz = density * x * y * z * (x2 + y2) / 12

Також задаються три початкові швидкості обертання по осях (wx, wy, wz) в оборотах в секунду. Щоб перетворити їх на кути поворотів (OmegaX, OmegaY, OmegaZ), їх треба домножити на 2 * Pi.

Далі обчислюються комплекси моментів з формули Ейлера:
Dix = (Iz – Iy) / Ix
Diy = (Iz – Iy) / Ix
Diz = (Iy – Ix) / Iz

Після чого починається ітерірованіе, тобто послідовне обчислення нових кутів повороту, по ним знаходяться положення осей гайки, щодо положень осей малюється на екрані сама гайка, і так продовжується по колу. Кути поворотів (OmegaX, OmegaY, OmegaZ) обчислюються за такими формулами:
DeltaOmegaX =-Dix * OmegaY * OmegaZ * Speed ​​* deltaTime
DeltaOmegaY =-Dix * OmegaX * OmegaZ * Speed ​​* deltaTime
DeltaOmegaZ =-Dix * OmegaX * OmegaY * Speed ​​* deltaTime
OmegaX = OmegaX + DeltaOmegaX
OmegaY = OmegaY + DeltaOmegaY
OmegaZ = OmegaZ + DeltaOmegaZ

Тут deltaTime – час минув з попередньої ітерації, Speed ​​- це параметр у віконці програми, щоб просто регулювати швидкість роботи. Якщо виникають глюки в роботі, то треба зробити його поменше.

Далі треба повернути об’єкт на зазначені кути. Ротації (то куди повернуть об’єкт в просторі) в OpenGL задаються матрицями 3×3. Матриця – це три вектори задають напрямки трьох взаємно-перпендикулярні осей об’єкта. Називаються вони Right (право, тангажу), Direction (вперед, крен), Up (вгору, рискання). Матриця по-замовчуванню з цих трьох векторів виглядає так:
Матриця
[1 0 0] – вектор Right
[0 1 0] – вектор Direction
[0 0 1] – вектор Up

Щоб повернути цю матрицю на знайдені нами кути (OmegaX, OmegaY, OmegaZ), потрібно створити три матриці обертань навколо осей XY і Z і домножити її на них.

Матриці обертань виглядають так:

Навколо осі X:

[1 0 0]
[0 cos (OmegaX)-sin (OmegaX)]
[0 sin (OmegaX) cos (OmegaX)]

Навколо осі Y:

[Cos (OmegaY) 0 sin (OmegaY)]
[0 1 0]
[-Sin (OmegaY) 0 cos (OmegaY)]

Навколо осі Z:

[Cos (OmegaZ)-sin (OmegaZ) 0]
[Sin (OmegaZ) cos (OmegaZ) 1]
[0 0 0]

<! –

Кут alfa тут – це відповідно кути (OmegaX, OmegaY, OmegaZ).

->

Отримавши три матриці обертань послідовно множимо їх на матрицю гайки. Робиться це за наступними формулами.
ResultMatrix [0, 0] = M1 [0, 0] * M2 [0, 0] + M1 [0, 1] * M2 [1, 0] + M1 [0, 2] * M2 [2, 0]
ResultMatrix [0, 1] = M1 [0, 0] * M2 [0, 1] + M1 [0, 1] * M2 [1, 1] + M1 [0, 2] * M2 [2, 1]
ResultMatrix [0, 2] = M1 [0, 0] * M2 [0, 2] + M1 [0, 1] * M2 [1, 2] + M1 [0, 2] * M2 [2, 2]
ResultMatrix [1, 0] = M1 [1, 0] * M2 [0, 0] + M1 [1, 1] * M2 [1, 0] + M1 [1, 2] * M2 [2, 0]
ResultMatrix [1, 1] = M1 [1, 0] * M2 [0, 1] + M1 [1, 1] * M2 [1, 1] + M1 [1, 2] * M2 [2, 1]
ResultMatrix [1, 2] = M1 [1, 0] * M2 [0, 2] + M1 [1, 1] * M2 [1, 2] + M1 [1, 2] * M2 [2, 2]
ResultMatrix [2, 0] = M1 [2, 0] * M2 [0, 0] + M1 [2, 1] * M2 [1, 0] + M1 [2, 2] * M2 [2, 0]
ResultMatrix [2, 1] = M1 [2, 0] * M2 [0, 1] + M1 [2, 1] * M2 [1, 1] + M1 [2, 2] * M2 [2, 1]
ResultMatrix [2, 2] = M1 [2, 0] * M2 [0, 2] + M1 [2, 1] * M2 [1, 2] + M1 [2, 2] * M2 [2, 2]

Тут M1 – це вихідна матриця, а М2 – матриці обертань, спочатку перша, потім друга, потім третя. Отримавши результат, ми отримуємо нові положення осей гайки в просторі.
Цікаві початкові умови

Якщо поставити сторони куба (Cube sides) в 10, 10, 1, то характер обертання зміниться. Гайка вже не буде різко перевертатися, а її вісь обертання буде періодично плавно переходити з зеленою в червону, і з червоною в зелену, при цьому синя вісь буде рухатися строго по колу, в чому легко переконатися включивши в програмі опцію (Lines).

Якщо виставити сторони куба в 10, 1, 1, то буде відбуватися приблизно теж саме, тільки мінятися місцями будуть вже не зелена і червона, а зелена і синя осі.

Виставляти швидкість занадто великий можна, тому, що тоді омеги почнуть рости, і коли перевищать межу допустимий для дійсних чисел, програма це зафіксує й зупиниться. У втім це можна змінити змінивши параметр (Stop on error) c omega на none.

Якщо цікаво подивитися розрахунки, то це можна зробити поставивши галочку (Type log) і заглянувши на закладку (Log). Відстежувати розрахунки зручніше в покроковому режимі (Step by step running), натискаючи на кнопку (Step) для розрахунку наступного кроку.

3D-crosseyed ефект Об’ємне зображення

Суть новомодного ефекту 3D-crosseyed в тому, можна побачити об’ємне зображення на плоскому моніторі, всього лише правильно перенастроює власні очі.

Включається ефект галочкою “3D-crosseyed” в результаті чого на екран виводяться поряд дві картинки, одна для правого, інша для лівого ока.

Щоб побачити об’ємне зображення, потрібно розвести очі в сторони, щоб вони дивилися не в одну точку, а кожен на свою картинку. Якщо так скосити, то картинка роздвоїться, і буде видно не дві шестерінки, а чотири, по два у кожного ока. А далі треба звести ці два зображення так, щоб замість чотирьох шестерень залишилося тільки три, тобто, щоб дві внутрішні шестерінки злилися воєдино. На них то і потрібно дивитися. Тоді перед очима раптом несподівано виникне об’ємний об’єкт, як би ширяє в повітрі, а не просто намальований на екрані.

Якщо зусиллям волі добитися цього від свого зору не виходить, то можна застосувати хитрість. Взяти аркуш паперу або використовувати просто долоньку і поставити його поперек екрана так, щоб він відокремлював ліву шестірню від правої. І не давав правому оці бачити ліву шестірню, а лівого ока – праву. Далі перед очима отримані два зображення шестерінки котори треба звести воєдино, і з’явиться повна об’ємна 3D-шестерінка.

Щоб у програмі було зручніше дивитися, рекомендується закрити ліву панель натиснувши на клаву F2.

Взято ТУТ і ТУТ

Опубліковано у Некатегоризовано | Теґи: | Залишіть коментар

Кіссінджер, євгеніка і депопуляція

06.12.2011 18:30

Доктор Генрі Кіссінджер говорив: «Депопуляція повинна бути вищим пріоритетом американської зовнішньої політики по відношенню до третього світу».

В даний час в біотехнічних компаніях таємно проводяться дослідження з контролю над народжуваністю і запобігання майбутніх народжень. Мірокбіолог з Каліфорнійського університету, доктор Ігнасіо Чапел виявив, що дика кукурудза в глухих районах Мексики несе в собі штучно модифіковану ДНК. Це відкриття зробило його загрозою для біотехнологічної промисловості.

Коли він повідомив про це в науковому співтоваристві, Чапел було відмовлено в перебуванні в Каліфорнійському університеті в Берклі, а канцлер Бердаа, який вигнав його з університету, щорічно отримував платежі в розмірі 40 тисяч доларів від техаської корпорації LAM Research.

Під час презентації свого відкриття, Чапел розповів, що розроблена американською компанією спарматоцідная кукурудза в даний час проходить випробування в Мексиці. Чоловіки, які через незнання вживають таку кукурудзу, виробляють нежиттєздатні сперматозоїди і не можуть розмножуватися.

Депопуляція, інакше відома як євгеніка, була запропонована нацистами під час Другої світової війни. Це навмисне вбивство великих груп людей третього світу, і воно було запропоновано ситуативної групою з демографічної політики Ради національної безпеки (РНБ) для третіх країн при правлінні адміністрації Картера.

У записці 200 СНБ від 24 квітня 1974 року, під заголовком «Наслідки зростання населення по всьому світу для внутрішньої безпеки США і їх зовнішніх інтересів», говориться:

«Д-р Генрі Кіссінджер у своєму меморандумі для СНБ запропонував,« Депопуляція повинна бути вищим пріоритетом американської зовнішньої політики по відношенню до третього світу ». Серед інших, він перераховує причини: «Американській економіці потрібно дедалі більше зростаючу кількість природних ресурсів з-за кордону, особливо з менш розвинених країн … Скрізь, де зменшення населення допоможе поліпшити перспективи такої стабільності, політика щодо регулювання населення стає пов’язаної з ресурсами, витратами і економічними інтересами США.

Депопуляційні політика отримала найвищий пріоритет у порядку СНБ і Римського клубу, а також при таких американських політиків як генерал Олександр Хейг, Сайрус Венс, Ед Маски і Кіссінджер. За словами представника СНБ того часу, США поділяли бачення колишнього президента Світового банку Роберта Макнамари про те, що «криза населення» є більшою загрозою національній безопасноасті США, ніж ядерна знищення. У 1975 році Кіссінджер організував групу з планування політики в канцелярії Державного департаменту США у справах народонаселення. Для президента Картера був підготовлений документ про депопуляцію під назвою «GLOBAL 2000″.

Не дивно, що ця політика при президенті Картера була введена за допомогою Кіссінджера і Бжезинського – обидва політики мають тісний зв’язок з Девідом Рокфеллером. Сім’я Бушів і сім’я Харріманов (бізнес-партнери Бушів по Уолл-стріт у фінансуванні Гітлера), і сім’я Рокфеллерів є елітою руху американської євгеніки. Навіть член Більдербергського клубу, британський принц Філіп, виступає за депопуляцію:

«Якби мені було призначено перевтілитися, я хотів би повернутися на Землю в обличчі вірусу-вбивці, щоб скоротити рівень населення Землі».

Міністр оборони Дональд Рамсфельд запропонував, профінансував і побудував біо-збройові лабораторії 3 і 4 рівня по всій території США – навіть в університетських містечках і в густонаселених міських районах.

З якою метою були побудовані ці лабораторії, і хто буде приймати рішення про створення біологічної зброї? З 2002 року (по більшій частині, в США і Британії) було вбито більше 20 мікробіологів світового рівня (див. Smart Dust і Roboflies).

Населення є політичною проблемою. Надзвичайна таємність, навколишнє ядерну зброю і розвиток численних лабораторій по роботі над біо-зброєю, представляє для суспільства загрозу. Особливо, якщо такі розробки знаходяться в руках військових або корпорацій.

Фашистське застосування таких програм може бути використано для досягнення поставлених в рамках завдань по депопуляції цілей, що може призвести до знищення 2 мільярдів населення землі, використовуючи голод, війни, хвороби, і будь-які інші доступні методи.

Джерело переклад для mixednews – molten

Кіссінджер – класичний злодій-троль. Маленький, горбатий, з непомірно великою головою, заховані
за століттями Вія оченята … Один з головних представників Абсолютного Зла! ІМХО!

Опубліковано у Некатегоризовано | Теґи: | Залишіть коментар

С.БЄЛКОВСЬКИЙ “Путін: всесвітня історія запізнень”

Стомлений владою, президент вбиває час
29 червня 2012,

фото: Олександр Астаф’єв

Головною подією завершився нещодавно візиту Володимира Путіна до Ізраїлю стало його двогодинне запізнення на відкриття пам’ятника радянським воїнам, полеглим в боротьбі з нацизмом (було таке діло). Навчені досвідом ізраїльські політики і взагалі жодної хвилини не юні (крім як душею) останні ветерани Великої Вітчизняної смиренно чекали Президента РФ на пекельної єврейської спеці. На щастя, ніхто не помер і навіть не зомлів.

Взагалі всесвітня історія зберігає купу відомостей про схильність російського лідера завжди і всюди спізнюватися. Або, скажімо більш улесливо і верноподданнически, затримуватися. Він навіть до англійської королеви запізнився колись хвилин на 40, чим глибоко бувалий британський істеблішмент в неіллюзорний шок.

Стихійні біографи Путіна, насамперед журналісти кремлівського пулу і світські оглядачі, як правило, вважають, що нацлідером РФ запізнюється (затримується), тому що непозбутно зневажає свою цільову аудиторію. Мовляв, ви, мої милі підлабузники, залежні і залежні від одного мого погляду й жесту, прийшли подивитися мені в рот (в очі)? Хочете зробити так, щоб я хоч на хвилину звернув на вас розсіяна увага? Тоді будете чекати, скільки мені заманеться. Бо хлоп народжений для терпіння, як птах – для общипування і якісної прожарювання.

Частково так воно і є. Основоположний сенс участі переважної більшості російських політиків (якщо до цих істот застосуємо на повному серйозі подібний термін) і бізнесменів (які заробили мільярди доларів на одній лише прихильності держави, уособленого нині Путіним) – засвітитися перед вождем. Показати: я теж слухав тебе з захопленням, про великий Цезар. Тут ще велика роль прес-службистів і всяких інших постельнічьйого: нагадати потім нацліду, що Павло Іванович Чичиков сидів якраз в третьому ряду і аплодував голосніше за інших. А голосніше – значить щире. З таким Павлом Івановичем можна не тільки мати справу, але навіть пару разів сходити в розвідку, якщо, звичайно, воно комусь треба.

І тому персонажів, готових чекати Володимира Путіна вічно, як горезвісна Сольвейг коханого Пера Гюнта, зовсім не шкода. Вони роблять це заради великого бабла. Точніше, пролонгованої доступу до пріоритетного тілу, який сам по собі конвертується в сучасній Росії в уряді бабло. А як було за радянських часів? Якщо тобі дуже потрібна ковбаса (макарони, горілка, тютюн) – стій в черзі стільки, скільки долею судилося. Потрібен тобі нині Путін за якимось макаром – чекай. Інакше потім доведеться займатися іншим головним російським заняттям – наздоганяти. А історія вчить нас, що чекати все ж простіше і зручніше. Результат вірніше, і витрата енергії менше. Як показує безпрецедентний життєвий досвід, якщо як слід чекати біля моря погоди, погода обов’язково настане.

Але все ж холуйством російських самозваних VIPов путінські запізнення вичерпно не пояснюються. Він адже затримується і до світових лідерів, які – покладемо колективну руку на гаряче серце – від нього не особливо залежать і вже точно перед ним не підлещуються (за рідкісним винятком).

Психологічна наука схильна вважати, що за улюбленою звичкою другого та четвертого Президента РФ варто добре описаний і вивчений фахівцями синдром прокрастинації. Це коли людина постійно відкладає якісь дії і рішення, які йому неприємні. Щоб не здаватися розумнішими, ніж є насправді, впрямую процитую на цю тему так звану Вікіпедію (електронну інтернет-енциклопедію): «прокрастинація проявляється в тому, що людина, усвідомлюючи необхідність виконання цілком конкретних важливих справ (наприклад, своїх посадових обов’язків), ігнорує цю необхідність і відволікає свою увагу на побутові дрібниці або розваги. Психологи часто визначають прокрастинації як механізм боротьби з тривогою, пов’язаною з починанням або завершенням якихось справ, прийняттям рішень. Називаються три основних критерії, на підставі яких поведінка людини визначається як прокрастинація: контрпродуктивність, марність, відстрочка ». Хто хоче, може перевірити в Інтернеті собственнолічно.

Наука путінологія, заснована в першій половині нульових років XXI століття автором цієї колонки (звичайно, невелика птиця, але я маю чим пишатися!), Стверджує, що Володимир Путін вельми тяготиться своїми державними обов’язками. Він сприймає владу як важкий тягар, а не задоволення. І втомився від неї настільки, наскільки взагалі людина може втомитися від навколишнього його морально-матеріальної дійсності.

Я це кажу моїм друзям і знайомим вже років 7-8. Традиційна реакція колишніх часів – покрутити пальцем біля скроні. Та ти що! – Говорили мені. Він обожнює владу! Просто-таки фанатіє і преться від неї. Йому не потрібні ні коханки (хто б які Сарафанні чутки ні поширював), ні хімічні стимулятори. Навіщо йому все це, якщо у нього є стимулятор важливіші і серйозніші, який поглинає буквально всі людські бажання?

Але буквально в останні місяці – а може бути, навіть зрадницькі тижня – мені стали часто надзвонювати люди, які після багатьох років чарівності або ненависті таки уважно придивилися до Путіна крізь телевізор. Або придивилися наживо – наприклад, на тому ж єврейському заході (уявіть, є в мене і такі знайомі, дарма що багато хто вважає мене фріком і маргіналом).

І майже всі в один охриплий від напруги голос стверджують типу наступне:

– ВВП безмірно стомлений публічними обов’язками, він виступає з останніх сил, вчепившись критично втомленими руками в будь-яку імпровізовану трибуну;

– Зміст і сенс говоримое з тієї самої трибуни не мають для нього скільки-небудь істотного значення; відстрілялися – і пішли далі, в звичайну справжнє життя.

Не випадково, як кажуть розчулені свідки президентських забав, після відкриття пам’ятника героям він прибув на закриту вечірку, де непогано поставленим голосом співав прямо в мікрофон всякі так звані російські пісні. Типу «темна ніч, тільки пам’ять свистить у проводах».

Я завжди був категорично не згоден з тими, хто на повному серйозі стверджує і міркує щось про кривавий режим ім. В.В.Путіна. Наш нинішній лідер, нехай тричі авторитарний, – не кривавий ні єдиної секунди. Він не вбиває людей. Повірте старому Бєлковський, не чіпав він ні Анну Політковську, ні Олександра Литвиненка. (Хто їх чіпав – почитаємо разом в моїх мемуарах, які, Бог дасть, вийдуть років через двадцять, коли мені буде вже все одно). І навіть чеченських воєн ніколи не починав – їх у XX столітті двічі санкціонував вегетаріанський, як прийнято вважати серед ліберальної громадськості, Борис Єльцин.

І тим не менше Путін вбиває. Не будучи споконвічно придатний до виконання тужних монарших обов’язків, які, по суті, здаються йому органічно безглуздими – не те що бізнес, наприклад, – він вбиває тільки те, що може знищити. Час. Тому й спізнюється. Вибачте, Володимир Володимирович, – «затримується».

А це, втім, не таке невинне заняття, як видається на перший людський погляд. Адже час вам – це не хрін собачий. Час встановив сам Господь, щоб відокремити себе від людини, а людини – від себе.

Бог існує поза часом. А над душею людини постійно цокає невблаганний лічильник. «Що війни, що чума, кінець їм буде швидкий, їм вирок майже виголошено, але як нам бути з тим жахом, який був бігом часу колись наречений». Витрачати час добре по цю сторону життєвих барикад. А що буде по ту – хто достеменно знає? Вічність, вона ж майбутнє життя, – це взагалі як? Це хто бачив? Ось і я про те ж.

Все сказане відноситься не тільки до простої людини, з глини і праху, але і до країни по імені Росія. Історичного часу в неї залишилося дуже небагато. Всього кілька років, щоб вирішити завдання, виключно і точно пролонгують національно-державне життя.

Перш за все:

– Перейти до парламентської демократії європейського зразка;

– Замінити чисто сировинну економіку на багатогранну (високотехнологічну, транзитну і т.п.);

– Врятувати науку і освіту, які і роблять російського європейцем;

– Позбутися від токсичних територіальних активів, які неминуче ведуть нас у кромішню Азію з пахла жасмином і конваліями Європи.

Хотілося б, щоб це все вирішилося мирно. При Володимирі Путіні. До 2018 року. І супроводити б абсолютно спокійним відходом нацлідером на трудову пенсію, як і належить в тій самій Європі.

Встигнемо, Володимир Володимирович! Або, як завжди, безнадійно спізнимося? Бо прокрастинація?

А плата за запізнення, в даному безглуздому випадку, – саме існування Росії.

матеріал: Станіслав Бєлковський
газетна рубрика: ВІЛЬНА ТЕМА

Московський Комсомолець № 25975 від 29 червня 2012

Опубліковано у Некатегоризовано | Теґи: | Залишіть коментар

ВАЖЛИВО! В.Лукін: На ​​Болотній не було масових заворушень

Уповноважений з прав людини в Росії Володимир Лукін стурбований тим, що кримінальна справа, порушена стосовно учасників та організаторів “Маршу мільйонів”, було перекваліфіковано з ч.3 ст.212 КК РФ (заклик до масових заворушень) на ч.2 тієї ж статті (участь у масових заворушеннях).

“При зовнішній схожості двох складів різниця між ними величезна, – йдеться в заяві омбудсмена на його сайті – Адже справа про” участь у масових заворушеннях “припускає, що сам факт масових безладів встановлений”.

Разом з тим заворушень на Болотній, на думку В.Лукіна, не було.

“Як би не ставилися ми до подій, які розгорнулися 6 травня 2012р. На Болотної площі, мій обов’язок полягає в тому, щоб засвідчити: вони не були масовими заворушеннями. Просто тому, що при відсутності вичерпно перерахованих у законі ознак масових заворушень немає і самих заворушень “, – йдеться в заяві.

Згідно з Кримінальним кодексом ознаками масових заворушень є: насильство щодо цивільних осіб, погроми, підпали, знищення майна, застосування вогнепальної зброї, вибухових речовин та збройний опір представникам влади.

У зв’язку з розслідуванням справи про безлади на Болотній В.Лукін згадує ситуацію із затриманими російськими громадянами під час акції білоруської опозиції в Мінську, учасники якої були звинувачені у масових заворушеннях. На думку омбудсмена, тоді участь згаданих російських громадян в подібних діях доведено не було.

Однак в Білорусії обвинувачені були визнані винними всього лише за знаходження серед мітингувальників, хтось з яких, так і не встановлений слідством, чинив протиправні дії. На думку В.Лукіна, кримінальному покаранню були піддані невинні.

В.Лукін в своїй заяві також критикує дії слідчих СКР, здійснюють розслідування кримінальної справи про безлади під час “Маршу мільйонів”.

“Хотілося б також зрозуміти, якими нормами закону керувався офіційний представник Слідчого комітету Росії, публічно пропонуючи всім, хто впізнав себе на кадрах з Болотної площі, з’явитися з повинною. Наскільки відомо, кримінальний закон в Росії припускає дослідження провини конкретної людини за конкретне діяння в конкретній ситуації. Все інше явно виходить за рамки закону “, – стверджує омбудсмен.

Тим часом сьогодні було оголошено про створення Комітету 6 травня, який збирається надавати всіляку підтримку громадянам, які проходять обвинуваченими та підозрюваними у справі про заворушення на Болотній. До його складу увійшли цивільні і політичні активісти.

Читати повністю: РБК

Опубліковано у Некатегоризовано | Теґи: | Залишіть коментар

НУ ЯК, ти справляєшся?

Я не розумію, коли люди задають мені це питання.
Прошу звернути увагу на розділові знаки, тобто не те, щоб ЯК (?), а в цілому – типу виходить з двома то справитися?

Причому я не розумію суть питання – мені що потрібно відповісти?

Або від того, що я відповім, що зміниться?

Взагалі не люблю триндеть попусту …

Це питання я дуже часто чую, від своїх рідних, близьких та друзів.
Зазвичай я відповідаю Так.
а потім друге питання – важко?
ну ялинки-палиці думаєш, ну да нелегко, АЛЕ ось навіщо питати?
Точніше так – якби я знала, що людина, яка запитує, може запропонувати свою допомогу, наприклад, взяти Віку і піти погуляти, або взяти Ганну і піти погуляти, або приготувати їжу, або завантажити посудомийку, або розкласти всі іграшки, то тоді так … я розумію – людина задав питання, розраховуючи почути щось на зразок “ну так, складно, звичайно, ну а що робити??” скаже мені – а давай я під’їду і допоможу.

в загальному на друге питання – важко
я відповідаю – терпимо
-Ну і добре! зате потім буде легше

і знову – ось звідки ви знаєте, що потім буде легше? по мені так кожен день все важче і важче.
Якщо вони 2 соски між собою поділити не можуть, то про яке легше може йти мова?

мій помічник – Кукулькан)

він може пограти з Вікою, або Віка може його посадити в коляску і катати :) в загальному хвилин на 30-40 точно у них ідилія!

Хто у мене ще помічник?
муж … кхм …

ну да, є трохи, але раніше було як то більше діла ніж зараз.
Зараз Улюблений М., видно, старається, намагається … нічого не скажеш :)
он навіть відпустив мене вчора погуляти)))
дійти до Ленда повернути чайник))
на радощах я навіть чайник, власне, вдома забула) Довелося повернутися.
але в будь-якому випадку, допомагає, звичайно. Але от щось не те … Причому навіть не можу точно сказати, що саме не те. Можливо відчувається, що він допомагає як то нарочито награно чтоли … А може я чіпляюся.

Помічник у мене ще свекруха. Але
а: більше швидше за все допомагати так, як раніше не буде
б: не любила, не люблю і не буду любити, коли після допомоги, скаржаться на мою дитину і на складності з ним.

Мама:
Якби да ка б ….

хоча на неї я розраховую в кінці січня на 7 днів і 7 ночей – це точно)

а взагалі була б навіть у мене няня – не знаю змогла б він?
Можливо, я занадто багато на себе взяла.
На практиці так і є мені простіше зробити самій, ніж пояснити як краще зробити.

Але тоді – на фіг цей пост?)
А щоб ви не задавали більше це питання)

Опубліковано у Некатегоризовано | Теґи: | Залишіть коментар

Ізнаур АХМА. Запам’ятайте це ім’я

Як відомо, в теніс грають мільйони, і лише одиниці заявляють про себе на весь світ. Саме вони витримали, вистояли, вистраждали право бути першими, зуміли не зламатися на самому складному і непередбачуваному відрізку часу, коли йде найжорстокіший відбір. Зламався, зігнувся, впав і не знайшов у собі сили піднятися – все! Виходиш в тираж. (Далі – тут: http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=12&PubID=20800).

Перед вами молодий і дуже перспективний тенісист Ізнаур АХМА. У знаменитій тенісній школі Ніка Боллетьєрі Ізнаур відучився. Тренери прийшли до висновку, що іспит юнак витримав сповна, виступаючи в різних тенісних турнірах, які проводилися на острові Барбадос, в Латинській Америці, на майданчиках самої школи.
Влітку минулого року чеченському юнакові було запропоновано вступити до університету штату Кентуккі і виступати у складі університетської збірної з тенісу. Таким чином у Ізнаура з’явилася можливість отримати освіту в США і перебувати в хорошій спортивній формі, продовжуючи брати участь у різних тенісних турнірах.

Сподіваюся дуже скоро порадувати вас новими подробицями з життя юного чеченського тенісиста.

Опубліковано у Некатегоризовано | Теґи: | Залишіть коментар

Кримськ – новий “Курськ”?

Про басейнах річок і “шийку”.

Ось, що пише “спеціаліст” про причини трагедії в м. Кримськ, Краснодарського краю:

Подивіться на карті – яке вузьке горлечко в сторону р. # Кримськ (рис. 11) і який величезний басейн у водосховища (рис. 12). І уявіть що в горах відбувається, якщо в місті ллє як з шланга … А якщо врахувати ще басейн всієї річки, та ще й сусідній (в кримських якраз об’єднуються 2 річки), то нескладно і хвилю уявити …

Тут же намалював він карту басейну річки, що протікає через Кримськ:

http://abondarcev.livejournal.com/199296.html

Вражаюче, але ж поруч, паралельно р. Адагум, що протікає через р. Кримськ тече р. Абін і ось її басейн:

Так от, басейн річки Абін протікає через р. Абінск набагато більше Адагумского, та й сама р. Абін крупніше Адагума і “шийку” у г.Абінска не менш вражаюче, проте р. Абінск майже не постраждав про повені.
Що ж це виходить, влада кожного разу може знаходити винних тільки коли їй це треба, а якщо вищестоящих такий стан речей не влаштовує, то вона придумає в черговий раз масу відмовок і викладе думки сотень “фахівців”, які запевняють, що “чорне” це ” біле “?
“Трагедія Кримська” може стати черговим “Курськом”, “Беслані”, “Норд-остом” – в ряду трагедій, вивчення обставин яких не буде доведена до кінця і росіяни знову, як і роки тому, як і протягом декількох років, будуть згадувати річницю цієї трагедії, згадувати з сумом, але бути кардинально іншої думки про її причини, ніж це офіційно прийнято вважати …

Опубліковано у Некатегоризовано | Теґи: | Залишіть коментар

Сьогодні ж в Саутгемптоні відкриється новий музей на згадку про «Титаніку»

Англійська портове місто Саутгемптон, звідки рівно 100 років тому вийшов у своє єдине подорож “Титанік”, відзначить у вівторок цю дату відкриттям нового музею SeaCity Museum і меморіальним парадом школярів.

Сотні дітей пронесуть вулицями міста портрети загиблих на легендарному лайнері жителів Саутгемптона. На зворотному боці плакатів буде написано все, що про них відомо.

На “Титаніку” загинуло більше 1,5 тисяч чоловік, скільки саме було з Саутгемптона, невідомо, але точно встановлено, що з 685 членів екіпажу, чиї життя забрала трагедія, 538 були зареєстровані саме тут, при різних організаціях і компаніях портового міста.

Процесія по вулицях закінчиться біля будівлі нового музею, спорудження якого обійшлося в 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Вдень мер Саутгемптона Террі Метьюс відкриє музей разом із олімпійським чемпіоном з веслування, телеведучим Джеймсом Крекнеллом.

До них приєднаються двоє школярів – восьмирічний і шестирічний Генрі і Вільям Уорд – правнуки вижив кочегара Джорджа Кеміша.

Відкриття експозиції стане кульмінацією п’ятирічного проекту. Музей розмістився в будівлі 1930-х років колишнього поліцейського управління і суду, до яких був прибудований і новий павільйон.

Тут буде розказана історія членів екіпажу, які жили в Саутгемптоні, і про наслідки морської катастрофи для міста і його жителів. Хоча музей присвячений не тільки часам “Титаніка”, але і в принципі портової історії міста і приїжджає і їде звідси людей.

Відкриття пройде рівно в той день, коли “Титанік” відчалив до Нью-Йорку від одного з доків в порту. Два дні тому звідси вийшов меморіальний круїз за маршрутом знаменитого лайнера, який за 12 днів має намір закінчити шлях “Титаніка” і дістатися до США.

http://obozrevatel.com

Опубліковано у Некатегоризовано | Теґи: | Залишіть коментар

Найбільш читаюча :)

Знайшовся час прочитати давно викачані книжки. І майстер Кінг, скажу я вам, у співавторстві зі Страуб жене богомерзенну халтуру. Не читайте Стівена нашого “з доважком”, не раджу.

Марина Палей, перебравшись не те в Голландію, не то в Німеччину від осоружного, як Стікс, Обвідного каналу і вилицюватих антисемітських харь петербуржців, начисто позбулася натхнення. Тепер її теми вузькі, як акмеістскій спідниця Ахматової (“я наділа вузьку спідницю, щоб здаватися ще страшніше” …) і обмежені емігрантським російськомовним гетто. Але ж колись радував її стиль, суміш істерично-напруженою Цвєтаєвої з холодним і точним спостереженням Набокова.

Зате завжди прекрасний Забавник Глебич – дочитала його “безневинна дівчина з мішком золота”, всім рекомендую. Читання православне і канонiчное, місцями готичний, і правда-матка не зміщена: все зло йде на “Велику, Малу, Білу і пухнасту Еруслане” з Риму, через ватиканських агентів-полячішек. Слава Христу, смерть антихристу!

Трохи цитат:

“Як згадаю я собор Нотр-Сір-де-Парі, де святі і апостоли помінялися місцями з химерами і горгулью, так і почне мене бити! – При цих словах старого і справді заколоти.

– Ну, химер з горгулій ми знаємо, – сказав отаман. – Їх потайки привозять купці, і дехто їм навіть таємно поклоняється, такі вони страшні!

– Наше щастя, що вони ще не оживають! – Сказав Агілера. – Не всесильний проклятий Сесар Борха, і я навіть здогадався, чому …

– Чому? – Пожвавився Лука.

– Та тому, що Джанфранко да Чертальдо – бездарність! – Люто вигукнув старий. – Шляхи своїх жалюгідних світильників, які ви називаєте Сонцем і Місяцем, він розташував таким чином, що їх орбіти, а вірніше сказати – параболи, за якими вони рухаються, утворюють в небесах незримий хрест!

– Ну, це-то всякий освічена людина знає. – Важливо сказав Радищев. Він все ще не міг звикнути до думки, що світ його створено не Тим, Хто завжди думаєш про нас, а якимось невдалим італійським механіком.

– А чи може бути всесильним Антихрист, коли над ним вічно нависає святий символ?

– Ну ніяк не може, – на всяк випадок погодився Лука.

– Вірно сказав блаженний Тертуліан, що душа за своєю природою християнка, – зрадів старий “.

“На знак ж того, що ерусланци в морській справі аж ніяк не новачки, а навпаки, його основоположники, висіла на самому видному місці поточена хробаками кормова дошка від стародавнього корабля. На дошці якийсь давним-давно сгінувшей мореплавець накреслив бронзовим кинджалом вірші, і освічені відвідувачі кружала вірші оці зуміли навіть прочитати:

Пливли аргонавти,

Веслами веслували.

Сцилла і Харибда …

Остання рядок перекладу ніяк не піддавалася, тому місцеві знавці підписали поряд з нею безліч своїх тлумачень:

… В серці зберегли!

… Наближали як могли!.

… Бузку зволіли!.

… В дар цареві везли!

… У ступі істолклі!

… В жертву прирекли!

… Бачили вдалині!

… Уміло обійшли!

… У тесті запекли!

… Різками сікли!

… Живцем спалили!

… До слова приплели!

… Безпечна не врахували!

… Люлюшенькі люлі! “

“На подвійний річці Потудань-Посюдані промишляв лихий Степан Роззява. Прізвище своє він отримав за те, що по п’яному ділу прогавив полонену перську княжну, за яку розраховував отримати нечуваний викуп. Княжна виявилася вмілої плавчихою, допливла до берега і показала річковим розбійникам, задерши спідниці , свої прекрасні стегна самим образливим чином. Люди Степана, образившись, мало того, що нарекли свого отамана Разіна, так ще й видали його владі для подальшого розчленування “.

Опубліковано у Некатегоризовано | Теґи: | Залишіть коментар

The Beaver

Непогане кіно в общем-то вийшло. Після провалу в Штатах думав, що вийшов повний морок і розруха, але, мабуть, глядачі проігнорували «Бобри» через своїх упереджень проти Гібсона і ненависті до всього, що пов’язане з його ім’ям. Звичайно, навряд чи можна сказати, що вони багато чого втратили, не подивившись це кіно, тому що при всій витонченості задумки, фільм страждає від рамок, поставлених цієї самої ідеєю.

Головний трюк цього художнього фільму – бобер з мужиком в дупі – відмінно розважає практично весь фільм. Поки герой Гібсона робить перші кроки в своїй терапії, це виглядає дещо дивно, але потім швидко звикаєш і нескінченна стимуляція рукою нутрощів бобра приїдається і втрачає свій шарм. Спочатку всерйоз до проблеми його і не ставишся, так доволі оригінальний вид дуріння і все, але ближче до фіналу божевілля загострюється і починається вже натуральний «Бійцівський клуб» за участю бобра.

На жаль, крім Бобро-фішки у фільмі подивитися толком не на що. Всі інші актори, крім руки Гібсона якісь бліді і несловоохотівие, через що у фільмі багато пауз, коли нічого не відбувається, а на задньому плані грає жахлива музика. Так, саундтрек тут кошмарний. Ну да ладно, про акторів. З Лоуренс щось трапилося і вона абсолютно неприваблива тут, хоча начебто деваха непогана, а Єльчин я взагалі не дізнався, поки не побачив ім’я в титрах, – багатим буде. Сподобалося те, як показано, що всі непідйомні проблеми тільки тому непід’ємні, що ми до них упереджені і не можемо тверезо оцінити їх, але варто подивитися з боку, очима іншої людини (або іграшкової тварини, як в цьому випадку) і все виявляється набагато простіше , ніж здавалося. Тільки от як залишатися собою і при цьому об’єктивно дивитися на речі, не посилюючи ситуацію, що склалася? Хрін його знає. Можна спробувати відпиляти собі руку …

7/10

Опубліковано у Некатегоризовано | Теґи: | Залишіть коментар